Fabrikens historia

Fabrikens historia började 1917 när Gimo-Österbybruk AB – jo, det är därför stadsdelen heter Gimonäs! – byggde en ångsåg nedströms Öns skiljeläge, där Umeälvens timmer samlades upp. Timret behövdes för att förse Upplands metallbruk med kol, och samtidigt sågade man virke till många nybyggnationer i Umeå. Gimo Kol AB, dotterbolag till Gimo-Österbybruk AB, uppförde ett antal kolmilor ovanför fabriken samt arbetarbostäder. Därmed bildades Gimonäs by som senare blev en stadsdel i Umeå.

Den stora tegelbyggnaden inrymde den stora ångmaskinen och i träbyggnaden till höger stod ramsågarna. 1936 så gick moderbolaget i konkurs och 1939 upphörde även verksamheten vid sågverket i Umeå:

En del dokumentation om verksamheten finns fortfarande att finna i Lövsta-arkiven i Uppland.

Efter detta flyttade enligt hörsägen en viss Henry Rosenbaum in i lokalerna. Han ska ha kallats för “Kubbarnas fader” och byggde sportiga träbåtar åt bl.a. välbärgade “sörlänningar”. Detta är helt obekräftade uppgifter och vi vore glada om någon kunde hjälpa oss med information om denna tid.

Johan Svensson startade 1910 Umeå Nya Skidfabrik. De flyttade 1953 in med sin tillverkning av UMEX-skidan i Fabriken och sägs ha varit ett av företagen bakom laminatlimmade skidor. Man levererade bland annat skidor till svenska armèn och utsågs till kunglig hovleverantör. Skidan finns nog också i många umebors minne. Mot slutet av sin verksamhet här tillverkade man också möbler i Bruno Matsson-stil, laminatlimmat trä som basades och böjdes till sin slutgiltiga form.

Tidigt på 1970-talet flyttade Norrlandsprodukter AB och Pobo plast in i lokalerna. Pobo plast var pionjärer inom cellplastproduktion och Norrlandsprodukter var upphovsmän till världsprodukten klädvårdsrullen! Något patent lyckades man inte få på den, men den tillverkades under många år här och plastmaskinerna stod fortfarande kvar här när vi flyttade in 2004!